X

SELECCIONA EL IDIOMA

As Torres de Meirás, o Pazo de Meirás

As Torres de Meirás, ou Pazo de Meirás, é un pazo señorial situado no termo municipal de Sada (Provincia da Coruña), España. Mandouno construír a escritora Emilia Pardo Bazán, que residía alí varios meses ao ano, e é Ben de Interese Cultural desde 2008.

As Torres de Meirás, o Pazo de Meirás

Archivado en:

Blog Destino Coruña Panorámica y pueblos con encanto

As Torres de Meirás sitúanse próximas ao centro dunha gran propiedade, na zona elevada dunha ladeira que domina un amplo val. A leira está rodeada por un forte muro de pedra que, no momento en que se construíu, non incluía tres parcelas que foron engadidas posteriormente á propiedade, entre as que se atopa a da Casa das Cunchas.1​

O edificio principal é de estilo romántico.4​ Conta con tres torres cadradas e almenadas de alturas distintas, unidas por estruturas máis baixas: a que une as dúas torres da fachada oeste acolle a capela, e a que está entre as torres da fachada sur, onde está a portada principal de acceso, aloxa o vestíbulo. As torres de poñente teñen tres alturas e a da Quimera, catro. O seu cerramento está realizado en granito, aínda que existe unha gran variedade nos tipos de aparello, reservándose as mellores pezas de cantería para as esquinas, os vans, remates e pezas singulares.1​

Destacan as elegantes xanelas dunha das torres, formadas por unha tripla arcada apoiada en columnas e balaustrada corrida do segundo piso, e os ocos en esquina da seguinte planta baixo dinteles de cantería rematados en arco labrado na mesma peza e apoiados sobre tres esveltas columnas con capiteis. O balcón cuberto da Torre da Quimera é outro dos elementos singulares desta fachada. Está soportado por tres poderosas ménsulas ou modillones, con balaustrada de remate macizo sobre pequenas columnas, nas que apoia a dobre arcada que soporta a cuberta e na que non faltan os elementos decorativos de épocas anteriores.